Gwasanaethau ar y safle

Ffilm Factory 35

 • Defnydd o'r cyfleusterau sydd gan Ganolfan Dechnoleg Sony ar y safle
 • Gwasanaeth a chymorth camera proffesiynol Sony ar y safle
 • Mynediad i isadeiledd rhwydweithio 1Gb/s
 • Ffreutur â staff sy'n arlwyo ar gyfer bob math o ofynion bwyd, yn ogystal â pheiriannau gwerthu bwyd 24 awr
 • Ystafelloedd cyfarfod pwrpasol
 • Campfa i'r cast a'r criw
 • Swyddogion iechyd a diogelwch ar y safle
 • Gwasanaeth diogelwch teledu cylch cyfyng 24/7, swyddogion diogelwch 24 awr, ffensys ar hyd y terfyn gyda mynediad â phàs electronig
 • Systemau atal tân, systemau ysgeintio a larymau trwy'r adeilad i gyd
 • Cyfleuster diogel ar gyfer storio offer ar y safle
 • 4 man llwytho citiau gyda mynediad uniongyrchol mewn cerbyd i ddod â nwyddau neu ar gyfer mynediad VIP i'r set
 • Digon o leoedd parcio i'r cast a'r criw
 • Mae'r cyfleusterau cyfagos yn cynnwys gwesty, tŷ tafarn, tŷ bwyta, gorsaf betrol
 • Mae'r ardal o gwmpas yn cynnwys llwybr natur a llyn ar gyfer lleoliadau ffilmio posib yn yr awyr agored