Ffilm Factory 35

dragon-oss[9]

Fel tenantiaid yng Nghanolfan Dechnoleg Sony ar gyfer y DU yma ym Mhen-coed, mae Dragon wedi ffurfio partneriaeth â Sony i ddarparu dros 30,000 troedfedd sgwâr o ardal gynhyrchu hyblyg gyda swyddfeydd cynhyrchu, ystafelloedd newid / coluro a man sgrin werdd cyfagos.

Ar yr un safle â chyfleuster ôl-gynhyrchu llun a sain Dragon sydd o'r radd flaenaf yn y byd, ac ar gael am bris hynod gystadleuol, mae Ffilm Factory 35 bellach yn gyfleuster perffaith ar gyfer cynyrchiadau teledu a ffilm Cymru, wedi'i leoli ger cyffordd 35 yr M4.