Swyddi

Swyddi gwag yn Dragon


Nid oes swyddi gwag ar hyn o bryd, ond rydym wastad yn chwilio am unigolion diddorol i ymuno â'n tîm, felly os ydych chi'n credu bod gennych rywbeth i'w gynnig i Dragon, yna anfonwch eich CV atom.


Cyflwynwch eich cais gyda llythyr eglurhaol yn electronig i jobs@dragondi.co.uk.