Swyddfeydd Cymru
Parc Technoleg Pen-coed
Pen-y-bont ar Ogwr CF35 5HZ
Y Deyrnas Unedig

Mae Dragon wedi'i leoli yng Nghanolfan Dechnoleg Sony ym Mhencoed, ger cyffordd 35 yr M4. Fel tenantiaid i Sony, mae ein safle mewn ardal gaeedig, ddiogel, lidiardog a gwarchodedig o'r radd flaenaf.

Mae'r nodweddion diogelwch o safon yn cynnwys gwasanaeth teledu cylch cyfyng 24/7 a swyddogion diogelwch ar y safle, ffens ddiogelwch ar hyd y terfyn, giatiau diogelwch electronig, mynediad electronig diogel â phàs yn ogystal â systemau atal tân, systemau ysgeintio a larymau.

Sut i'n Cyrraedd
Peidiwch â defnyddio ein cod post gyda Sat Nav gan na fydd yn eich arwain i'r lle cywir

O bob cyfeiriad, gadewch yr M4 wrth Gyffordd 35. Wrth y gylchfan fawr, gadewch ar ôl allanfa'r A473N gan gadw golwg am Barc Technoleg Pencoed (Mynedfa Ymwelwyr) sydd yr un fath â Pharc Technoleg Sony. Mae'r allanfa ochr yn ochr â garej Texaco a McDonalds. Dilynwch y ffordd, gan groesi cylchfan fach, at gaban diogelwch Sony a fydd yn rhoi mynediad i chi i faes parcio'r ymwelwyr. Yna, ewch i dderbynfa Sony, ac mae swyddfeydd Dragon uwchben y dderbynfa.