Amdanom Ni

Rydym wrth ein bodd ag adloniant. Rydym wrth ein bodd â chyfryngau gweledol. Rydym wrth ein bodd â'r hyn a wnawn.
Ac rydym ni'n dda wrth ein gwaith.

AmericanInterior_WolfMoon_300RGB-900x650
get in touch

Ers 2006, rydym wedi ennill ein plwyfhunain fel un o arweinwyr y diwydiant mewn gwasanaethau clyweledol, adfer ffilmiau a darpariaeth ddigidol ffilmiau yn gweithio i gleientiaid megis yr Amgueddfa Ryfel Ymerodrol a Sefydliad Ffilm Prydain yn ogystal â llu o gynhyrchwyr a dosbarthwyr eraill yn y DU ac ar draws y byd. Ymfalchïwn yn y ffaith ein bod yn cyfuno agwedd 'gallu gwneud' gyda'n harbenigedd technegol a'r arloesiadau diweddaraf mewn meddalwedd ac offer i sicrhau ein bod yn cyrraedd y safonau uchaf posibl ar bob tasg.

Wedi i ni ddod yn rhan o Edicis yn ddiweddar, rydym bellach yng nghanol grŵp diwydiant creadigol ac adloniadolt. Golyga hynny ein bod yn dîm cadarn o 90, sy'n cynnwys technegwyr, dylunwyr, cyfarwyddwyr, golygyddion, ysgrifenwyr, cynllunwyr a meddylwyr strategol, rheolwyr cyfryngau cymdeithasol, datblygwyr ac animeiddwyr.

Gweithiwn ar y cyd i ddatblygu a gwireddu syniadau creadigol grymus a chynnig gwasanaeth cyflawn, cwbl gyfunol - siop un stop i'ch holl anghenion cyfryngau gweledol - o greu hysbysebion, hyrwyddiadau a ffilmiau gwefan i gwblhau gwaith ôl-gynhyrchu ar ddeunydd llawn. and realization of powerful creative ideas offering a fully integrated 360′ service – a one stop shop for all of your visual media needs – from the creation of commercials, promos and web films through to post-production on full length features.

Boed teledu, ffilm neu gerddoriaeth, rydym am i’r cyfan gael cynrychiolaeth ar y lefel orau bosibl; edrych a swnio'n arbennig a swyno cyd-garwyr adloniant.

Cysylltwch os hoffech ddweud helô drwy anfon e-bost at hello@dragondi.co.uk neu ffoniwch ni ar +44 (0) 1656 865600 hello@dragondi.co.uk or call us on +44 (0) 1656 865600

Get in touch if you
want to say hello at:

hello@dragondi.co.uk or
call us on +44 (0)1656 865600